Bezpečnost - krizové řízení


Policejní stanice Chrást

Třída čs. Odboje 133

330 03  Chrást

Policejní stanice je kmenově zařazena pod obvodní oddělení Plzeň 4

tel.: 974 325 741, 974 325 891

https://www.policie.cz/clanek/policejni-stanice-chrast-752528.aspx nebo

https://www.policie.cz/clanek/mr-plzen-mesto-obvodni-oddeleni-obvodni-oddeleni-plzen-4.aspx

Krizová telefonní čísla:

112 - Jednotné „evropské“ číslo tísňového volání - Číslo lze použít ve všech mimořádných situacích. Pokud si nejste jisti, o jaký druh ohrožení se jedná, použijte spíše toto číslo než další tísňové linky. Na lince je možná komunikace v angličtině a některých dalších jazycích.

158 - Policie České republiky - Číslo použijte, pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu či přestupku.

150 - Hasičský záchranný sbor České republiky - Číslo použijte, pokud jste svědky požáru nebo havárie s únikem nebezpečné látky.

155 - Poskytovatel zdravotnické záchranné služby - Číslo použijte při stavech ohrožujících život a zdraví lidí.

Odkaz na stránky Záchranného kruhu - informační systém rizik a nebezpečí – www.zachranny-kruh.cz

Kontaktní informace na jednotlivé složky záchranného systému ČR