Kompostárna Na Jarově a Sběrný dvůr


Kompostárna Na Jarově - 

Otevírací doba v roce 2024:

březen: sobota 9,00-15,00 hod.

duben-říjen:

   středa - 14,00-17,00 hod.
   sobota - 9,00-15,00 hod.

Během zimních měsíců jsou před kompostárnou přistaveny kontejnery na větve a na trávu, do kterých můžete odkládat bioodpad. Sběrný dvůr na Benátkách má otevřeno středa 14,00-16,00 a sobota 9,00-11,00 hod.

Kompostárna Na Jarově
Otevírací doba:
březen: sobota 9,00-15,00 hod.
duben-říjen: středa - 14,00-17,00 hod.; sobota - 9,00-15,00 hod.

Sběrný dvůr na Benátkách má otevřeno středa 14,00-16,00 a sobota 9,00-11,00 hod.