Územní plánování

Územní plánování

Územní plán 2022 po změně č. 5

Změna č. 5 územního plánu

Zpráva o uplatňování územního plánu Chrást 2016-2019

Územní plán 2019, Změna č. 4 a 3 územního plánu

Změna č. 3 územního plánu

Územní studie „Obytná zóna Chrást - Pod nádražím“

Změna č. 2 územního plánu

Územní studie Chrást lokalita „Benátky II“
Textová část (.pdf, 103 kB)
Krycí list (.pdf, 864 kB)
Územní studie (.pdf, 2685 kB)

Územní plán (aktualizace 2016)
Územní plán – hlavní výkres (.pdf, 989 kB)
Územní plán – koordinační výkres (.pdf, 1670 kB)
Územní plán – zábor ZPF (.pdf, 811 kB)
Územní plán – textová část (aktual. 2016) (.pdf, 1106 kB)
Územní plán – využití ploch< /a> (.pdf, 485 kB)
Územní plán – základní členění (.pdf, 600 kB)
Územní plán – veřejně prospěšné stavby (.pdf, 575 kB)
Územní plán – ÚSES (.pdf, 644 kB)
Územní plán – doprava (.pdf, 650 kB)
Územní plán – vodovod (.pdf, 654 kB)
Územní plán – kanalizace (.pdf, 623 kB)
Územní plán – energie (.pdf, 683 kB)
Územní plán – telekomunikace (.pdf, 657 kB)

Změna č. 1 územního plánu
Změna č. 1 územního plánu (.pdf, 282 kB)
Změna č. 1 – opatření obecné povahy (.pdf, 165 kB)

Mapa na Seznamu přehledná

Mapa na Seznamu detailní