Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml";
Obec Chrást leží 12 km severovýchodně od centra Plzně na křižovatce cest od Plzně, Třemošné, Stupna a Dýšiny, v malebné krajině, jejíž krásu umocňují romantická zákoutí na řece Klabavě i Berounce.

Nejbližší události


Novinky


Bezpečnost - krizové řízení


Kontaktní informace na jednotlivé složky záchranného systému ČR

Kompostárna Na Jarově a Sběrný dvůr


Kompostárna Na Jarově je od 1.11.2023 otevřena každou sobotu 9,00-15,00 hod. a ve středu 12,00-15,00 hod. do 18.11.2023, případně déle, pokud počasí dovolí. Během zimních měsíců jsou před kompostárnou přistaveny kontejnery na větve a na trávu, do kterých můžete odkládat bioodpad. Sběrný dvůr na Benátkách má otevřeno středa 14,00-16,00 a sobota 9,00-11,00 hod.

Kalendář svozů odpadu 2023


Kalendář svozu odpadu 2023

Jízdní řády


Aktuální jízdní řád.